Informationer

Værdigrundlag og pædagogisk praksis

Opholdsstedets dagligdag hviler på vores værdigrundlag:

 • hvor de unge er i fokus
 • hvor der er respekt for forskellighed
 • hvor der er synlighed
 • hvor vi har professionel tilgang til opgaverne
 • hvor vi prøver at sikre løbende udvikling for de unge
 • hvor vi har inkluderende miljø

Vi fokuserer på den enkelte og vi opstiller konkrete mål for den enkeltes udvikling sammen med den unge og den unges netværk. Vi ser på hvilke behov, ønsker og kapaciteter hver enkelt har, og så laver vi planerne ud fra det.

Den enkelte bliver støttet af at indgå i fællesskabet. Vi arbejder bevidst med at fremme den styrke som fællesskab kan give hver enkelt og være medvirkende til at vende udviklingen i en positiv retning.

Vores tilbud og målgruppe

Opholdsstedet Lindersvold er godkendt til 10 unge i alderen 14 – 25 år.Vi tilbyder:

 • Pladser efter § 66, stk. 1, nr. 5 i serviceloven
 • Efterværn
 • Pladser efter §107 i serviceloven

Vi modtager unge med psykosociale problemstillinger og behov for tæt voksenkontakt, samt andre psykiske vanskeligheder som f.eks. ADHD eller lettere former for autisme som f.eks. Asperger.
Unge-gruppen er karakteriseret ved lav selvfølelse med behov for udvikling og social træning. Der er mulighed for at blive optaget på en akutplads for kortere eller længere ophold. Opholdsstedet modtager unge med anden etnisk baggrund, og vi er vant til at arbejde med forskellige kulturer.

Visitation

Det er et visitationsudvalg, bestående af Opholdsstedets ledelse og socialrådgiver, der tager stilling til om en ung kan indskrives på opholdsstedet.Dette sker på baggrund af vores målgruppebeskrivelse.

Ved visitationen bliver der taget stilling til sammensætningen af de unge, og miljøet der i forvejen er til stede på opholdsstedet.Hvis visitationsudvalget skønner det nødvendigt, indhenter det supervision fra den til opholdsstedet tilknyttede psykolog.

Tilsyn og økonomi

Opholdsstedet Lindersvold er en uafhængig institution med selvstændig bestyrelse.Opholdsstedet Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst, som fører tilsyn med opholdsstedet.

Alle økonomiske midler, som Opholdsstedet Lindersvold modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe god udvikling for børn og unge på Opholdsstedet.Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler, og der bliver ikke brugt og kan ikke bruges penge til andre formål end hvad der er i det godkendte budget. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler.
Du kan se den seneste tilsynsrapport »
Her er den seneste årsrapport »
Udtalelse fra revisoren om årsrapporten
Her er vores vedtægter »

Takster og ledige pladser

 • Taksten for opholdet er 69.995 kr. pr. måned.
 • Taksten reguleres årligt.
 • Vi tager forbehold for ekstra udgifter, i forbindelse med ekstra ydelser, der går ud over det som som standardtaksten dækker.
 • Der er p.t. 3 ledige pladser på opholdsstedet.

Bestyrelsen

 • Bestyrelsen består af:
 • Inger Bertelsen
 • Lene Colding Sørensen
 • Gert Tjoelker
 • Katrine Blom Christensen
 • Ole Traberg
 • Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen, send en email til: gert@drh-movement.org

Har du spørgsmål?

Kontakt os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

kontakt