Samarbejde

Samarbejde med andre Institutioner på Skolecentret Lindersvold

På Skolecentret er der udover opholdsstedet også andre institutioner på stedet. Institutionerne har deres egne afgrænsede fysiske områder, men vi deler nogle af fællesarealerne med hinanden.
Vi har et tæt samarbejde på tværs af enhederne, som ofte består af fælles aktiviteter som kulturelle og sportslige højdepunkter, konferencer, studierejser og opsætning af teaterstykker.
Det er de følgende institutioner, man ud over Opholdsstedet kan finde på Lindersvold.

Heldagsskolen Lindersvold

Et dagbehandlingstilbud til unge fra 1. - 10. klasse
Heldagsskolen Lindersvold

Botilbuddet Lindersvold

Et botilbud for unge voksne mellem 18 og 29 år
Botilbud Lindersvold

Den Rejsende Højskole

Et højskoletilbud med fokus på ulandshjælp og klimaforandringer.

Lindersvold STU College

Et STU tilbud

Skoletilbud

Når en ung anbringes på Opholdsstedet, er det Center for Børn og Unge i Faxe, der sammen med den anbringende kommune vælger et skoletilbud.
På Opholddstedet har vi et rigtig godt og tæt samarbejde med de omkringliggender skoler og uddannelsestilbud.

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder sammen med eksterne partnere for at opnå de bedste resultater for den unge under anbringelsen.

Vores samarbejdspartnere spænder bredt fra medarbejdere ved fritidsinteresser, praktikværter, mentorer og studievejledere på uddannelser, misbrugskonsulenter, UU vejledere, psykiatere og psykologer, læger og apoteket.

Socialrådgiver? Læs mere under afsnittet

informationer

Eller, hvis du har spørgsmål Kontakt os