Aflastning 


 

Opholdsstedet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 5. Vi har også §107 pladser.

Opholdsstedet på Lindersvold har mulighed for at oprette aflastningsordninger som er skræddersyet ift. de enkelte unges behov.
Vi har gode erfaringer med at byde unge mennesker indenfor i vores fællesskab for at deltage i vores aktiviteter. Vores unge holder meget af at have besøg af “venner af huset”.

 

Hvem kommer i aflastning hos os?

I årenes løb har vi skruet mangfoldige aflastningsordninger sammen for unge som har haft glæde af at komme hos os i forskellige ordninger. Her er nogle eksempler på unge, som har været i aflasting hos os:

  • søskende til unge som allerede bor hos os
  • elever på Heldagsskolen på Lindersvold
  • unge fra døgninstitutioner i omegnen, som savner familie og som derfor har brug for at besøge nogen i weekender
  • børn og unge som savner et tilbud i ferier
  • unge som bor hos plejefamilier eller sårbare familier, og som har brug for at besøge andre unge i faste rammer

 

Eksempler på ordninger

  • Weekendaflastning, fx 2 weekender pr. måned, hvor der enten er aktiviteter i huset og haven – eller på tur.
  • Ferieophold – med på sommerferie i sommerhus, med til Norge på skiferie eller med til sommeraktiviteter på Lindersvold og omegn; badning ved Feddet, sejlads på Præstø Fjord, madlavning over bål, fodbold på plænen…
  • Overnatning midt på ugen, hvor elever på Heldagsskolen overnatter en eller flere nætter midt på ugen, for at støtte op om deres skolegang og for at sikre, at de har adgang til positive fritidsaktiviteter

 

Takst

Takst for aflastningsplads er 2.400 kr. per døgn med mulighed for tilkøb af ekstra støttetimer ved behov.

 

Målgrupper på opholdsstedet i øvrigt

Vi modtager unge med psykosociale problemstillinger som har behov for tæt voksenkontakt. Mange af vores unge har diagnoser såsom fx ADHD, tilknytningsforstyrrelse eller som er indenfor autismespektret (ASF).

Opholdsstedet modtager gerne unge med minoritetsbaggrund (fx anden etnisk eller LGBT+), og vi er vant til at arbejde med unge fra forskellige kulturer.

 

Afgrænsning

Vi modtager ikke unge med skadeligt forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol, medmindre de er indstillet på at komme ud af dette. Vi er godt klar over at unge som bliver anbragt akut, måske er mere belastede end andre unge – men det finder vi ud af.

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold