Målgrupper


 

Opholdsstedet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 5. Vi har også §107 pladser.

Vi modtager børn og unge i alderen 14 – 23 år.

 

Målgrupper

Vi modtager børn og unge med psykosociale problemstillinger, som har behov for tydelige rollemodeller. Problemstillingerne kan hvile på dels skader som følge af manglende tilknytning (udviklingsbetingede dysfunktioner), dels medfødte skader (f.eks. ADHD, mildere grad af autisme, asperger). Vi har god erfaring med unge med minoritetsbaggrund, ligesom vi tilbyder akutpladser af kortere eller længere varighed.

I følge vores godkendelse kan Opholdsstedet på Lindersvold modtage unge som har følgende specifikke diagnoser / problemstillinger:

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold