Målgrupper


Målgrupper


 

Opholdsstedet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 5. Vi har også §107 pladser.

Vi modtager børn og unge i alderen 14 – 23 år.

 

Målgrupper

Vi modtager børn og unge som pga. deres psykosociale problemstillinger har behov for tydelige stabile voksen rollemodeller og positive aktiviteter, der understøtter en positiv udvikling hos dem. Det kan fx være børn og unge med hyperkinetiske forstyrrelser som ADHD eller unge med medfødte gennemgribende neurologiske udviklingsforstyrrelser, fx diagnoser indenfor ASF (autisme spektrum forstyrrelser).

Vi modtager gerne unge med minoritetsbaggrund, unge som har stødt på udfordringer ift. deres kønsidentitet og andre unge som ikke har følt sig forstået af deres omgivelser.

Vi tager ikke imod børn/unge med skadeligt forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol, medmindre de er indstillet på at komme ud af dette.

 

Akutpladser

Vi kan tilbyde akutpladser samme dag, der rettes henvendelse – af kortere eller længere varighed. Vi er godt klar over at børn/unge, som bliver akutanbragt, kan være mere belastede end andre børn/unge, der anbringes.

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold