Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.


 

opholdssted angst

“Hvis man forstår, hvad angst er, bliver man mindre bange for den.”


 

Angstforeningen

 

Kender du en ung som har brug for at komme på opholdssted?


Ring gerne til os helt uforpligtende for at høre hvilke muligheder vi har.


Kontakt Birgitte Bugge
51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


 

 

Unge med angstlidelser


 

 

 Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med angstlidelser. Sammen med de unge arbejder vi på at minimere symptomerne og styrke de unges psykiske helbred, sådan at de kan komme videre i deres liv.

Det er almindeligt, at unge med angst på den ene side gerne vil have hjælp til at slippe af med angsten. På den anden side kan de have være svært at slippe den adfærd, som umiddelbart giver dem den følelse af tryghed, selv om den også holder angsten ved lige. Det kan være en langsommelig proces med mange små trin.

Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe besidder relevant viden om hvordan unge med angst prøver at håndtere deres symptomer. Mange unge har i årevis holdt deres angst skjult, og har udviklet forskellige typer af undgåelsesadfærd for at slippe for deres symptomer. Det kræver at vi udviser forståelse og tålmodighed og formår at skabe stabilitet og tryghed i de unges hverdag.

Vi arbejder med konkrete redskaber til, hvordan vi bedst hjælper og støtter den enkelte unge med at mestre deres angst. Det er ofte mest hensigtsmæssigt, at de unge må have lov til at arbejde med deres angst i det tempo, som passer dem.

 

 

Kort om angst

Evnen til at mærke angst er en naturlig overlevelsesmekanisme, som har hjulpet menneskeslægten til at overleve gennem tusindvis af år. Angst sætter kroppen i alarmberedskab, så vi er klar til at kæmpe eller flygte – og det er en god ting.

Det er også normalt at man som ung er bange for fx mørke, rotter eller døden. Det er en almindelig del af et menneskes udvikling. De fleste af os overvinder denne slags frygt og lærer at håndtere den på fornuftig vis.

Men – at føle sig bekymret og bange næsten hele tiden er noget helt andet. Det er ikke normalt, og kan være tegn på en angstlidelse.

Grænserne mellem normal angst og en direkte angstlidelse er flydende. Ved angstlidelser er angsten stærkt overdreven i forhold til situationen eller kommer uden en god forklaring – en slags falsk alarm.

Problematisk angst giver sig udtryk i symptomer som påvirker vores fysik (fx mavepine, hjertebanken, kvalme), følelsesliv (fx bekymring, usikkerhed, skyldfølelse), tankevirksomhed fx (katastrofetanker eller tankemylder) og adfærd – som oftest undgåelsesadfærd eller sikkerhedsadfærd.

Angstsymptomerne er forskellige fra person til person, og sværhedsgraden kan være fra sporadiske og milde til stærkt invaliderende og ødelæggende for livskvaliteten.

 

Hvordan vi arbejder med unge med angst · opholdssted angst

  1. Støttende samtaler for at fremme åbenhed omkring det, den unge oplever
  2. Kognitiv adfærdsterapi for de elever som kan profitere af dette.
  3. Forudsigelighed, struktur og overskuelighed skoledagen i gennem. Gode rutiner og traditioner som skaber ro i hverdagen.
  4. Tilbud om aktiviteter hvor eleven føler sig på sikker grund og kan opbygge selvtillid
  5. Fokus på den unges særlige interesser, ressourcer og talenter.
  6. Fokus på trivsel, fællesskab og sammenhold – drage nytte af  det internationale miljø på stedet.
  7. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
  8. Tæt samarbejde med elevens familie / bosted, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven.

Kort om Opholdsstedet på Lindersvold

Opholdsstedet på Lindersvold er et rummeligt opholdssted, der ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Præstø Fjord cirka en times kørsel syd for København.

Vi har stor erfaring med unge, som har haft en svær start i livet. Vi fokuserer på den enkelte unges situation, og sammen med den unge og dennes netværk opstiller vi konkrete mål for hans eller hendes udvikling. Herefter udarbejder vi en plan ud fra den unges behov, ønsker og kapacitet.

Vi arbejder bevidst med at støtte alle unge i at indgå i fællesskabet på stedet.  Den styrke som fællesskab kan give, er ofte medvirkende til at vende den enkeltes udvikling i en positiv retning.

Vi arbejder med anerkendende pædagogik og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid, og vores største motivation er de små skridt og sejre er viser, at arbejdet, vi gør, nytter.

 

 

Visitation af nye unge

Kontakt daglig leder Birgitte Bugge for en uforpligtende samtale om mulighederne for placeringen af en ung på Opholdsstedet på Lindersvold.

Vi kan også modtage unge akut.

Daglig leder
Birgitte Bugge
Tlf.: 51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


Socialrådgiver

Lise Lotte Skovgaard
Tlf. +45 93 39 10 02
liselotte@lindersvold.dk

 

 

 
Nogle nøgleord er opholdssted angst, angstlidelser og behandling.

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold