Opholdsstedet Lindersvold har mange års erfaring i arbejdet med unge med forskellige gennemgribende udviklingsforstyrrelser, dvs. det som nu kaldes autismespektrumforstyrrelse – ASF.

Opholdsstedet kan modtage unge som vurderes at have “ASF med støttebehov”. 

Det er vigtigt at huske at mennesker “på spektret” er lige så forskellige som alle andre mennesker, og vi tillrettelægger derfor alle forløb individuelt. 

 

Hvad er ASF?

ASF er en samlet betegnelse for forstyrrelser, hvor der er afvigende udvikling af evnen til at indgå i gensidigt socialt samspil og kontakt, verbal og nonverbal kommunikation.

Mennesker med ASF har ofte tendens til stereotype begrænsede vaner, interesser og adfærd. Børn og unge med ASF har ofte brug for støtte og vejledning  for at kunne gennemføre skolegang, herunder også specialepædagogik og social træning.

ASF erstatter de diagnoser som tidligere kaldtes infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Der skelnes mellem

 • ASF med støttebehov
 • ASF med stort støttebehov og
 • ASF med meget stort støttebehov.

I diagnosesystemet for ASF er det således graden af funktionsnedsættelse og størrelsen af støttebehovet, der lægges vægt på, frem for arten af udviklingsforstyrrelsen.

Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe besidder relevant viden om ASF, og forstår, hvilke forskellige støttebehov unge med ASF kan have.

Vi arbejder med konkrete redskaber til, hvordan vi bedst hjælper og støtter den enkelte unge med at lære at leve med deres ASF og få succes i deres liv.

 

 

Unge med ASF oplever verden anderledes end andre unge

 • Unge med ASF har ofte svært ved at indgå i gensidigt socialt samspil. Fx at føle fælles glæde med andre, udvikle nære venskaber, have en fornemmelse for andres følelser og tanker eller tilpasse sig krav i sociale situationer.
 • Unge med ASF har ofte en anderledes tilgang til sprog og kommunikation i det hele taget. Ofte bliver sproget de benytter sig af  brugt til at udtrykke behov for hjælp eller egne ønsker – det kan ofte være svært  med social dialog eller hyggesnak.
 • Unge med ASF har ofte tendens til begrænsede, stereotype, gentagende interesser. De kan have svært ved at tale om andet end disse.
 • Unge med ASF kan hurtigt blive “fyldt op” hvis de modtager for mange informationer og indtryk på en gang.
 • Unge med ASF udvikler ofte særlige rutiner eller vaner, de finder tryghed i. Hvis rutiner afbrydes eller planer pludselig laves om, kan de blive frustrerede, angste og kede af det.
 • Unge med ASF har ofte en meget rigid opfattelse af hvordan tingene skal være, og kan have svært ved at sætte sig ind i andre menneskers ønsker og behov.

Hvordan vi arbejder med unge med autismespektrumforstyrrelse

 1. Forudsigelighed, struktur og overskuelighed dagen i gennem. Vi arbejder med gode rutiner og planlagte og afstemt forstyrrelser, i nærmeste udviklingzone.
 2. Et positivt og støttende ungdomsmiljø med højt til loftet og plads til alles særligheder.
 3. Støtte til almindelig daglig levevis, hvis nødvendigt 1:1.
 4. Konkret sprog uden tvetydigheder eller ironi, for de unge hvor dette er relevant.
 5. Visuelle hjælpemidler i stedet for komplicerede verbale instrukser, hvis dette er en god hjælp for den unge.
 6. Forståelse for, at den unge kan have brug for at få gentaget beskeder eller instrukser flere gange.
 7. Fokus på den unges særlige interesser, ressourcer og talenter.
 8. Psyko-edukation og kognitiv terapi for de unge som profiterer af dette.
 9. Venlige og tålmodige medarbejdere som møder den unge med overskud, og som forstår, at den unge ikke nødvendigvis vil være i stand til at danne en tæt relation.
 10. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
 11. Tæt samarbejde med den unges skole- eller uddannelsestilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.
 12. Tæt kontakt med den unges netværk, hvis dette er ønskeligt.
ASF eller autismespektrumforstyrrelse opholdssted mulighed for behandling.

Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.


 


“Under de rigtige omstændigheder er dét, at være anderledes – en superkraft.”


 

Greta Thunberg

 

Kender du en ung som har brug for at komme på opholdssted?


Ring gerne til os helt uforpligtende for at høre hvilke muligheder vi har.


Kontakt Birgitte Bugge
51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


 

 

Autismespektrumforstyrrelse · Opholdssted for unge


 

Opholdsstedet Lindersvold har mange års erfaring i arbejdet med unge med forskellige gennemgribende udviklingsforstyrrelser, dvs. det som nu kaldes autismespektrumforstyrrelse – ASF.

Opholdsstedet kan modtage unge som vurderes at have “ASF med støttebehov”.

Det er vigtigt at huske at mennesker “på spektret” er lige så forskellige som alle andre mennesker, og vi tillrettelægger derfor alle forløb individuelt.

 

Hvad er ASF?

ASF er en samlet betegnelse for forstyrrelser, hvor der er afvigende udvikling af evnen til at indgå i gensidigt socialt samspil og kontakt, verbal og nonverbal kommunikation.

Mennesker med ASF har ofte tendens til stereotype begrænsede vaner, interesser og adfærd. Børn og unge med ASF har ofte brug for støtte og vejledning  for at kunne gennemføre skolegang, herunder også specialepædagogik og social træning.

ASF erstatter de diagnoser som tidligere kaldtes infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Der skelnes mellem

 • ASF med støttebehov
 • ASF med stort støttebehov og
 • ASF med meget stort støttebehov.

I diagnosesystemet for ASF er det således graden af funktionsnedsættelse og størrelsen af støttebehovet, der lægges vægt på, frem for arten af udviklingsforstyrrelsen.

Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe besidder relevant viden om ASF, og forstår, hvilke støttebehov unge med ASF har.

Vi arbejder med konkrete redskaber til, hvordan vi bedst hjælper og støtter den enkelte unge med at lære at leve med deres ASF og få succes i deres liv.

 

 

Unge med ASF oplever verden anderledes end andre unge

 • Unge med ASF har ofte svært ved at indgå i gensidigt socialt samspil. Fx at føle fælles glæde med andre, udvikle nære venskaber, have en fornemmelse for andres følelser og tanker eller tilpasse sig krav i sociale situationer.
 • Unge med ASF har ofte en anderledes tilgang til sprog og kommunikation i det hele taget. Ofte bliver sproget de benytter sig af  brugt til at udtrykke behov for hjælp eller egne ønsker – det kan ofte være svært  med social dialog eller hyggesnak.
 • Unge med ASF har ofte tendens til begrænsede, stereotype, gentagende interesser. De kan have svært ved at tale om andet end disse.
 • Unge med ASF kan hurtigt blive “fyldt op” hvis de modtager for mange informationer og indtryk på en gang.
 • Unge med ASF udvikler ofte særlige rutiner eller vaner, de finder tryghed i. Hvis rutiner afbrydes eller planer pludselig laves om, kan de blive frustrerede, angste og kede af det.
 • Unge med ASF har ofte en meget rigid opfattelse af hvordan tingene skal være, og kan have svært ved at sætte sig ind i andre menneskers ønsker og behov.

Hvordan vi arbejder med unge med autismespektrumforstyrrelse

 1. Forudsigelighed, struktur og overskuelighed dagen i gennem. Vi arbejder med gode rutiner og planlagte og afstemt forstyrrelser, i nærmeste udviklingzone.
 2. Et positivt og støttende ungdomsmiljø med højt til loftet og plads til alles særligheder.
 3. Støtte til almindelig daglig levevis, hvis nødvendigt 1:1.
 4. Konkret sprog uden tvetydigheder eller ironi, for de unge hvor dette er relevant.
 5. Visuelle hjælpemidler i stedet for komplicerede verbale instrukser, hvis dette er en god hjælp for den unge.
 6. Forståelse for, at den unge kan have brug for at få gentaget beskeder eller instrukser flere gange.
 7. Fokus på den unges særlige interesser, ressourcer og talenter.
 8. Psyko-edukation og kognitiv terapi for de unge som profiterer af dette.
 9. Venlige og tålmodige medarbejdere som møder den unge med overskud, og som forstår, at den unge ikke nødvendigvis vil være i stand til at danne en tæt relation.
 10. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
 11. Tæt samarbejde med den unges skole- eller uddannelsestilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.
 12. Tæt kontakt med den unges netværk, hvis dette er ønskeligt.

Kort om Opholdsstedet på Lindersvold

Opholdsstedet på Lindersvold er et rummeligt opholdssted, der ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Præstø Fjord cirka en times kørsel syd for København.

Vi har stor erfaring med unge, som har haft en svær start i livet. Vi fokuserer på den enkelte unges situation, og sammen med den unge og dennes netværk opstiller vi konkrete mål for hans eller hendes udvikling. Herefter udarbejder vi en plan ud fra den unges behov, ønsker og kapacitet.

Vi arbejder bevidst med at støtte alle unge i at indgå i fællesskabet på stedet.  Den styrke som fællesskab kan give, er ofte medvirkende til at vende den enkeltes udvikling i en positiv retning.

Vi arbejder med anerkendende pædagogik og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid, og vores største motivation er de små skridt og sejre er viser, at arbejdet, vi gør, nytter.

 

 

Visitation af nye unge

Kontakt daglig leder Birgitte Bugge for en uforpligtende samtale om mulighederne for placeringen af en ung på Opholdsstedet på Lindersvold.

Vi kan også modtage unge akut.

Daglig leder
Birgitte Bugge
Tlf.: 51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


Socialrådgiver

Lise Lotte Skovgaard
Tlf. +45 93 39 10 02
liselotte@lindersvold.dk

 

 

 

Daglig leder Birgitte Bugge

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold