Visitation


 

Det er et visitationsudvalg, bestående af opholdsstedets ledelse og socialrådgiver, der tager stilling til om en ung kan indskrives på opholdsstedet.Dette sker på baggrund af vores målgruppebeskrivelse.

Ved visitationen bliver der taget stilling til sammensætningen af de unge, og miljøet der i forvejen er til stede på opholdsstedet. Hvis visitationsudvalget skønner det nødvendigt, indhenter det supervision fra den til opholdsstedet tilknyttede psykolog.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud.

Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende barn / ung og forældre (eller andre omsorgspersoner) inden endelig anbringelse.

Ved akut modtagelse aftales alternativ visitationsprocedure mellem parterne, sådan at der sikres en så ordentlig start for den unge som muligt.

 

Kender du en ung som har brug for at komme på opholdssted?


Ring gerne til os helt uforpligtende for at høre hvilke muligheder vi har.


Kontakt Birgitte Bugge
51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


 

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold