Skoletilbud & STU forløb


 

Når en ung anbringes på opholdsstedet, er det Center for Børn og Unge i Faxe, der sammen med den anbringende kommune vælger et skoletilbud.

Opholdsstedet har et godt og tæt samarbejde med de omkringliggende skoler og uddannelsestilbud.

På Skolecentret Lindersvold som Opholdsstedet på Lindersvold er en del af, er der to institutioner som unge fra opholdsstedet kan benytte sig af:

 

 

Tæt samarbejde giver ro på i hverdagen

I kraft af den fysiske placering og det tætte samarbejde mellem opholdsstedet, dagskolen og STU-tilbuddet, har vi mulighed for at lave et sammenhængende og overskueligt forløb for den unge. Det giver ro i hverdagen.

Udover at begge skoleinstitutioner er specialiseret i at undervise, behandle og uddanne unge med særlige behov og unge med udfordrende adfærd, er der også andre forhold, som gør sig gældende.

Vi oplever, at det er af stor betydning at opholdsstedet og skoletilbuddene deler værdier og bruger de samme pædagogiske metoder. Vi har mangeårige traditioner med tæt samarbejde på tværs af enhederne – fx fælles aktiviteter som kulturelle og sportslige højdepunkter, konferencer, studierejser og opsætning af teaterstykker. Muligheden for at udfolde sig sammen med andre i et stort fællesskab, hvor de unge føler sig på sikker grund, er befordrende for deres personlige udvikling.

På dagskolen eller STU-tilbuddet  skal den unge heller ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres normer og regler, hvilket giver god mening for unge, som i forvejen er udfordrede med at få hold på deres liv og adfærd.

 

Heldagsskolen på Lindersvold


 • Specialiseret dagtilbud
 • 1. – 10. klasse
 • Mange aktiviteter, hver måned har sit tema
 • Små klasser
 • Praksis og teori går hånd i hånd
 • Individuelt tilrettelagte undervisningforløb

STU College på Lindersvold


 • Positivt ungdomsmiljø
 • Individuelt tilrettelagte undervisningforløb
 • Mange linjer at vælge mellem
 • Ture og udflugter
 • Praktikforløb i nærområdet

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold