Takst


 

Taksten for anbringelse / ophold efter §66 er 74.350 kr. per måned i 2022.

Taksten for anbringelse / ophold efter §107 er 71.751 kr. per måned i 2022.

Taksten for anbringelse / ophold efter §76 er 74.350 kr. per måned i 2022.

Takst for akut anbringelse er 4.500 kr. per døgn indtil der er fundet en permanent løsning for den unge.

Takst for aflastningsplads er 3.000 kr. per døgn med mulighed for tilkøb af ekstra støttetimer ved behov.

Ovenstående er vejledende takster.

Taksterne reguleres årligt den 01.01.

Vi tager forbehold for ekstra udgifter, i forbindelse med ekstra ydelser fx ekstra støtte, der går ud over det som som standardtaksten dækker.

 

Beskrivelse af indsatsen

At støtte barnet/den unge til at være i centrum af eget liv og til at sætte sig mål for egen faglig samt personlig udvikling. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af barnets/ den unges behov og forudsætninger og i samarbejde med barnet /den unge.

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold