Pædagogisk praksis


 

Vi arbejder ressourceorienteret og anerkendende. Vi arbejder med udgangspunkt i den enkelte og dennes særlige forudsætninger for udvikling, hvor opnåelse af kontakt og relation er en forudsætning for at påbegynde og modtage læring samt til at indgå i grupper og fællesskaber.

Vi fokuserer på den enkelte og vi opstiller konkrete mål for den enkeltes udvikling sammen med den unge og den unges netværk. Vi ser på hvilke behov, ønsker og kapaciteter hver enkelt har, og så laver vi planerne ud fra det.

Den enkelte bliver støttet af at indgå i fællesskabet. Vi arbejder bevidst med at fremme den styrke som fællesskab kan give hver enkelt og være medvirkende til at vende udviklingen i en positiv retning.

Programlagte aktiviteter

Et andet vigtigt element i vores pædagogik er programmet. Programmet er tilrettelagt, så det er mangfoldigt og åbner for nye forestillinger og ambitioner hos den enkelte. Det indeholder en bred vifte af aktiviteter, så som deltagelse i det lokale foreningsliv, ture, udflugter og rejser samt store arrangementer som f.eks. teater- og sportsstævner, som vi afholder sammen med andre skoler og opholdssteder.


“Vi arbejder med udgangspunkt i den enkelte og dennes særlige forudsætninger for udvikling, hvor opnåelse af kontakt og relation er en forudsætning for at påbegynde og modtage læring samt til at indgå i grupper og fællesskaber.”


 

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold