“Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe møder vores elever med overblik og overskud. Vi skal skabe tryghed, overskuelighed og klarhed igennem deres skoledag.”


 

Marianne Grim, leder

Opholdssted · Omsorgssvigt · Behandling · Omsorgssvigtede børn og unge kommer i god udvikling på opholdsstedt.

“På trods af at det i over 20 år har været forbudt at slå børn, er vold mod børn stadig udbredt. 29% af alle børn har oplevet vold i hjemmet. Hver 11. barn har oplevet grov vold, såsom at blive slået med knyttet hånd, med en sko eller bøjle”


Undersøgelse fra Børnerådet (2016) 

Børns Vilkår

 

Omsorgssvigt · Opholdssted §66


 

 

Pædagogikken og aktiviteterne på Opholdsstedet på Lindersvold egner sig godt til at give de bedste betingelser for at børn og unge som har været udsat for omsorgssvigt. 

Viden om børns tidlige  udvikling er afgørende for, at vi forstår hvordan stærkt omsorgssvigtede børn og unge kan have svært ved og hvordan de støttes bedst muligt. Det hjælper os med at tilrettelægge hensigtsmæssige uddannelses- og udviklingsforløb omkring disse unge. Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe møder vores elever med overblik og overskud. Vi skal skabe tryghed, overskuelighed og klarhed igennem deres skoledag.

 

 

Kort om omsorgssvigt

Omsorgssvigt indebærer, at barnets primære omsorgspersoner, som oftest forædrene, ikke har givet barnet tilstrækkelig omsorg.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager.  Det kan eksempelvis være familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre kan også have forringet forældreevne. Traumer ses bl.a. i familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, eller hos forældre som selv er vokset op i hjem præget af vold. 

Omsorgssvigt kan give sig udtryk som fysisk omsorgssvigt, det vil sige utilstrækkelig mad ernæring eller mangel på ordentligt tøj eller manglende personlig hygiejne. Det kan også dreje sig om psykisk omsorgssvigt: manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation.

Der skelnes også mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.

Omsorgssvigt har en negativ påvirkning på barnets kognitive evner (tænkning og sprog) og barnets følelsesmæssige udvikling. Børn, som udsættes for omsorgssvigt, føler sig ofte som magtesløse, forvirrede og angste. De kan føle skam og skyld uden at vide hvorfor. Mange af dem bruger megen energi på at mestre eller beherske den situation, de befinder sig i og på at overleve. Dette kan føre til, at deres bearbejdning af oplevelser og deres følelsesmæssige udvikling kan gå i stå.

Omsorgssvigtede børn og unge har ofte forringet evne til samspil med andre og har fx svært ved at opbygge og vedligeholde venskaber. De kan harve svært ved at fornemme at sætte grænser for sig selv og kommer også til at overskride andres grænser.

 

Hvordan vi arbejder med omsorgssvigt · omsorgssvigt opholdssted

 

  1. Forudsigelighed, struktur og overskuelighed dagen i gennem.
  2. Gode rutiner og traditioner som skaber ro i hverdagen.
  3. Ydre struktur og styring, med mange gentagelser som forplanter sig på sigt som internaliserede processer
  4. Tydelige medarbejdere, som møder den unge med overskud, og som tager sig tid til at lytte og løse stort som småt. Vi anerkender at det tager tid at opbygge tillidsfulde relationer.
  5. De “små sikre succeser” – fokus på den unges styrkesider og interesser, dvs. aktiviteter som styrker motivation og selvværd.
  6. Fokus på trivsel, fællesskab og sammenhold – drage nytte af  det internationale miljø på stedet.
  7. Low arousal tilgang for at skabe ro i alle situationer og nedtrappe konflikter.
  8. Empatiske medarbejdere som forstår, at den unge kan have svært ved at indgå i sociale samspil mellem mennesker, og som kan vejlede den unge med ro og overskud.
  9. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
  10. Tæt samarbejde med den unges skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

Kort om Opholdsstedet på Lindersvold

Opholdsstedet på Lindersvold er et rummeligt opholdssted, der ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Præstø Fjord cirka en times kørsel syd for København.

Vi har stor erfaring med unge, som har haft en svær start i livet. Vi fokuserer på den enkelte unges situation, og sammen med den unge og dennes netværk opstiller vi konkrete mål for hans eller hendes udvikling. Herefter udarbejder vi en plan ud fra den unges behov, ønsker og kapacitet.

Vi arbejder bevidst med at støtte alle unge i at indgå i fællesskabet på stedet.  Den styrke som fællesskab kan give, er ofte medvirkende til at vende den enkeltes udvikling i en positiv retning.

Vi arbejder med anerkendende pædagogik og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid, og vores største motivation er de små skridt og sejre er viser, at arbejdet, vi gør, nytter.

 

 

Visitation af nye unge

Kontakt daglig leder Birgitte Bugge for en uforpligtende samtale om mulighederne for placeringen af en ung på Opholdsstedet på Lindersvold.

Vi kan også modtage unge akut.

Daglig leder
Birgitte Bugge
Tlf.: 51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


Socialrådgiver

Lise Lotte Skovgaard
Tlf. +45 93 39 10 02
liselotte@lindersvold.dk

 

 

 

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold