Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.


 

Rummeligt opholdssted tilknytningsforstyrrelser

“Omsorgspersonerne… [skal være] lettilgængelige for barnet ved behov, at de agerer sammenhængende over for barnet, er sensitive over for dets stemninger og tilstande, at de er opmærksomme på selv små glimt af tilknytningsadfærd og selv aktivt praktiserer gensidighed, at de ikke kommer i de samme følelsesmæssige tilstande som barnet, når det er ophidset, aldrig anvender sanktioner, og at de ofte reflekterer over andres følelser og motiver.”


 

Niels Peter Rygaard

 

Unge med tilknytningsforstyrrelser · Opholdssted tilknytningsforstyrrelser


 

 

Opholdsstedet på Lindersvold kan rumme elever som har tilknytningsforstyrrelser som følge af svært omsorgssvigt.

Viden om børns tidlige  udvikling er afgørende for, at vi forstår hvorfor børn og unge med tilknytningsforstyrrelser reagerer som de gør.  Det kan være tale om vidt forskellige tilknytningsmønstre som fx undgåelsesstrategier, ambivalens og uselektiv uhæmmet tilknytningsmønster.

Det hjælper os med at tilrettelægge hensigtsmæssige uddannelses- og udviklingsforløb omkring disse unge. Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe møder vores unge med overblik, overskud og stor faglighed. Vi skal skabe tryghed, overskuelighed og klarhed igennem deres hverdag. 

 

 

Kort om tilknytningsforstyrrelser

Børn har fra fødslen af et grundlæggende behov for nære og dybe tilknytninger til deres primære omsorgspersoner – som regel forældrene.  Såfremt spædbarnet ikke får den nødvendige kontakt, omsorg og nærvær fordi den fornødne forældreevne ikke er til stede, kan barnet udvikle tilknytningsskader. 

Grunden til at nogle forældre mangler evnen til at drage den nødvendige omsorg for deres spædbarn kan skyldes flere årsager, fx misbrugsproblematikker, manglende erfaringer at trække på fra egen opvækst eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Følelsesmæssigt tidligt svigtede spædbørn får en forstyrret barndom

Børn som har oplevet i svigt i de tidlige år er i risiko for at udvikle tilknytningsforstyrrelser og have svært ved at danne varige og meningsfulde  relationsdannelser. Dette har naturligvis store konsekvenser for deres liv som voksne.

 

Hvordan vi arbejder med unge med tilknytningsforstyrrelser på vores opholdssted

 

  1. Forudsigelighed, struktur og overskuelighed dagen i gennem.
  2. Gode rutiner og traditioner som skaber ro i hverdagen.
  3. Ydre struktur og styring, med mange gentagelser som forplanter sig på sigt som internaliserede processer.
  4. Tydelige medarbejdere, som møder de unge med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation.
  5. Fokus på den unges særlige interesser, ressourcer og talenter. Finde de aktiviteter som styrker motivation og selvværd.
  6. Fokus på trivsel, fællesskab og sammenhold – drage nytte af  det internationale miljø på stedet.
  7. Tydelige medarbejdere, som møder den unge med godt humør, nærvær og overskud, og som forstår, at den unge har brug for opmuntring og anerkendelse.
  8. Low arousal tilgang for at skabe ro i alle situationer og nedtrappe konflikter.
  9. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
  10. Tæt samarbejde med den unges skoletilbud, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

Kort om Opholdsstedet på Lindersvold

Opholdsstedet på Lindersvold er et rummeligt opholdssted, der ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Præstø Fjord cirka en times kørsel syd for København.

Vi har stor erfaring med unge, som har haft en svær start i livet. Vi fokuserer på den enkelte unges situation, og sammen med den unge og dennes netværk opstiller vi konkrete mål for hans eller hendes udvikling. Herefter udarbejder vi en plan ud fra den unges behov, ønsker og kapacitet.

Vi arbejder bevidst med at støtte alle unge i at indgå i fællesskabet på stedet.  Den styrke som fællesskab kan give, er ofte medvirkende til at vende den enkeltes udvikling i en positiv retning.

Vi arbejder med anerkendende pædagogik og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid, og vores største motivation er de små skridt og sejre er viser, at arbejdet, vi gør, nytter.

 

 

Visitation af nye unge

Kontakt daglig leder Birgitte Bugge for en uforpligtende samtale om mulighederne for placeringen af en ung på Opholdsstedet på Lindersvold.

Vi kan også modtage unge akut.

Daglig leder
Birgitte Bugge
Tlf.: 51 21 75 59
birgitte@lindersvold.dk


Socialrådgiver

Lise Lotte Skovgaard
Tlf. +45 93 39 10 02
liselotte@lindersvold.dk

 

 

 
Opholdstedet på Lindersvold har mange erfaringer med unge på opholdssted tilknytningsforstyrrelser.

ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold