Døgnophold §66


 

Opholdsstedet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 5:

Vi har 10 pladser i alt.

 

Målgrupper

Vi modtager unge med psykosociale problemstillinger og behov for tæt voksenkontakt, samt andre psykiske vanskeligheder som f.eks. ADHD eller lettere former for autisme som f.eks. Asperger.

Ungegruppen er karakteriseret ved lav selvfølelse med behov for udvikling og social træning. Der er mulighed for at blive optaget på en akutplads for kortere eller længere ophold. Opholdsstedet modtager unge med anden etnisk baggrund, og vi er vant til at arbejde med forskellige kulturer. 

 

Afgrænsning

Vi modtager ikke unge med skadeligt forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol, medmindre de er indstillet på at komme ud af dette.

Find os på Tilbudsportalen

Målgrupper


ADRESSE

 

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5B

4640 Faxe

CVR 20462183

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold